jetlag_1a
Jetlag informatie en tips, biologische klok
Op deze pagina verstrekken wij u informatie over de problemen die ontstaan bij jetlag en hoe die te pareren met lichttherapie-apparaten en uw aangepast eet- en slaappatroon.

Bij het reizen, zowel naar het westen als naar het oosten, waarbij u meer dan twee tijdzones over gaat, krijgt u te maken met het feit dat u lichaam in een andere bio-ritme, qua slapen en waken, verkeerd dan de tijd op plek waar u op dat moment verblijft.
U krijgt dan te maken met het verschijnsel jetlag.

Op één van de site's van INNOSOL , één van de fabrikanten waarvan wij lichttherapie-apparaten en daglicht simulatoren verkopen, wordt uitgebreid ingegaan op de manier waarop u het beste zich kunt voorbereiden op de reis en hoe te handelen op de plek van aankomst. Zie: http://www.jetlagtips.nl/

Op de site van RE-TIMER™ kunt u, via hun jetlag calculator, exact zien wanneer u wel of niet lichttherapie moet toepassen en wanneer u geen licht moet zien.
Zie
: http://re-timer.com/au/jet-lag-calculator/

U kunt bij ons ook een Light Exposure Calculator, kartonnen schuiftabel, kopen die U kunt gebruiken om vast te stellen wanneer U wel of niet licht moet krijgen. Kosten € 3,50 (incl verzendkosten). Bestellen via: info@lightsystems.nl. Overmaken op banknummer: NL80RABO0335227317, Rabobank te Zuidhorn (Gr).

Het boek "De Biologische Klok" ("Inner Time") van de Amerikaanse schrijfster Carol Orlock, geeft een inkijk in de diverse lichamelijke klokken in ons lichaam en de werking/timing van onze biologische klok.
Zie voor een Nederlands exemplaar:
http://www.bol.com/nl/s/boeken/zoekresultaten/Ntt/carol+orlock/search/true/searchType/qck/N/8299/Ntk/books_all/sI/true/sA/303/index.html